Wednesday, October 12, 2011

முத்தி - சித்தி

முத்தி யென்பது நிலை முன்னுறு சாதனம்
அத்தக வென்ற வென் னருட் பெருஞ் ஜோதி

சித்தி யென்பதுநிலை சேர்ந்த வநுபவம்
அத்திற லென்ற வென் னருட்பெருஞ் ஜோதி

மூவகைச் சித்தி
 1. கரும சித்தி
 2. யோக சித்தி
 3. ஞான சித்தி

சுத்த சன்மார்க்கத்தில் முத்திநிலை முடிவில் பெறுவதல்ல.

2 comments:


 1. வள்ளல் பெருமான் செய்தது ஓரு புரட்சியே...அதுவும் ஓரு குரு இல்லமால்......

  ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கும் குருகளோ ஐயோ சிவ சிவ!!!!!

  ReplyDelete
 2. யார் சொன்னார்கள் அவருக்கு குரு இல்லை என்று? அவர் குரு யார் என்று தெரியவில்லை!!!

  ReplyDelete

Popular Posts