Sunday, October 26, 2014

உலகில் முதல் மெய்ஞ்ஞான இணையத்தளம்!!

உலகில் முதல் மெய்ஞ்ஞான இணையத்தளம்

இரகசியம் இரகசியம் என மறைக்கப்பட்ட ஞானம் இங்கே பரசியம். 

யாவரும் அறியலாம் !

இந்தியாவில் நிலவும் சனாதன தர்மம்!
வள்ளலார் உரைத்த சன்மார்க்கம்!
சித்தர்கள் ஞானிகள் கூறிய ஞானம்!
உலகர் யாவர்க்கும் பொதுவான நெறி!
ஜாதி மத இன பேதமற்ற தர்மவழி !
உன்னை அறிய! உணர ! ஒரு பாதை!
இறைவன் எங்க? அறியலாம்! வாங்க!
சுருதி வாக்கியம் அறிய வாருங்கள்!
யுக்தினால் பரிபாசை விளங்க வருக!
அனுபவம் பெற அனைவரும் வரலாம்!
ஞானம் மட்டுமே இங்கு உபதேசம் !
ஞானம் மட்டுமே இங்கு தீட்சை !
இறைவன் உரைத்த ஞானம் "சும்ம இரு"!
உன்னுள் உன்னைக் கான "சும்ம இரு"!
உன்னைக்கண்டு இறைவனை காண வழி !
ஆன்ம பசியுள்ளவரே வருக!
தனித்திருக்க விரும்புவோரே வருக!
விழிப்புணர்வு பெற விரைந்து வருக!

www.vallalyaar.com
தங்க ஜோதி ஞான சபை

No comments:

Post a Comment

Popular Posts